لیوان دسته قلبی

لیوان دسته قلبی

لیوان دسته قلبی

چاپ ماگ دسته قبلی جز جداب ترین نوع لیوان جهت هدیه دادن به بهترین دوستانتان می باشد.

 چاپ روی این لیوان به دلیل شکل قلب داشتن ، به زیبایی آن می افزاید. این نوع لیوان به دلیل رنگی بودن داخل آن میتواند با رنگ لوگوی شرکت یا کسب وکار شما ست شود .

سفارش چاپ روی لیوان سرامیکی
مطالب مرتبط